De belangrijkste jurisprudentie van 2018

Recht.nl houdt voor u bij welke gerechtelijke uitspraken besproken worden in de 100 belangrijkste juridische vakbladen. Bij de onderstaande jaaroverzichten geldt: hoe vaker een uitspraak gesignaleerd werd in vaktijdschriften, hoe belangrijker die uitsp…

Verzet architect tegen aantasting bouwwerk alleen mogelijk bij reputatieschade

Een architect kan zich alleen met succes verzetten tegen een aantasting van een door hem ontworpen bouwwerk, als die aantasting hem ook reputatieschade oplevert. Dat heeft de Hoge Raad beslist in een zaak over de verbouwing van een kantoorpand.

BSN geen onderdeel meer van btw-nummer eenmanszaken

Het btw-nummer van eenmanszaken bestaat onder meer uit het burgerservicenummer (BSN) van de ondernemer. Dat is in strijd met verwerkingsverbod dat is uitgevaardigd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Professionele standaarden voor hoogste bestuursrechterlijke colleges

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven hebben gezamenlijk professionele standaarden vastgesteld, die per 1 april 2019 in werking treden. Het gaat daarbij om ni…

Rolverwarring in de bedrijfsgeneeskunde: wie van de drie?

Hoe beoordeelt de medische tuchtrechter een klacht tegen een verzekeringsarts die optreedt als bedrijfsarts? De les die uit de uitspraak volgt is dat artsen die handelingen verrichten op het terrein van de bedrijfsgeneeskunde er nauwlettend op moeten t…

Tuchtrecht gezondheidszorg uitgebreid met beroepsverbod

De tuchtrechter kan per heden een beroepsverbod opleggen aan zorgverleners. Het beroepsverbod is het zwaarste middel dat een tuchtrechter kan opleggen, bijvoorbeeld aan zorgverleners die in hun privéleven een ernstig delict plegen. De wetswijziging legt daarnaast vast dat de Wet BIG ook van…

Nederlandse Vereniging voor Artificiële Intelligentie- en Robotrecht (NVAIR)

Kan een kunstmatige entiteit een rechtspersoon zijn? Heeft een robot fundamentele mensenrechten? En wie is er aansprakelijk als een zelflerend systeem een fout maakt? De NVAIR bestaat uit onder meer wetenschappers, advocaten, bedrijfsjuristen en rechte…

Griffierecht tijdig betaald ondanks terugstorting

Een bv had bij de rechtbank een beroepschrift ingediend tegen een beschikking van de fiscus. In deze brief had zij een beroep op betalingsonmacht gedaan om geen griffierecht te hoeven te betalen. De griffier stuurde desondanks een nota griffierecht. Na…

Twee afzonderlijke appartementen, maar één hoofdverblijf

Zijn twee appartementen in bouwtechnisch opzicht en naar aard en inrichting twee zelfstandige woningen omdat beide appartementen beschikken over een eigen voordeur, keuken, badkamer en toilet en is er geen doorgang tussen de appartementen? Dan is slechts één van de twee appartementen hoofdverblijf. …

De toekomst van het vreemdelingenrecht

In 2018 bracht de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) het rapport ‘Op weg naar 2030. Migratie: een toekomstverkenning’ uit, met als doel om een handvat te bieden om beter met de onzekere toekomst van migratie om te gaan en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Voor de redactie van…

Next Page »