ECLI:NL:RBDHA:2020:15086

ECLI:NL:RBGEL:2021:4658

Verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling voor de duur van één jaar.

ECLI:NL:RBDHA:2021:9565

Beroep tegen maatregel van bewaring op grond van artikel 59a van de Vw 2000 en overdrachtsbesluit Bulgarije. Eiser heeft geen asielverzoek ingediend in Nederland. Verweerder hoeft niet

ECLI:NL:OGHACMB:2021:271

Tussenvonnis. Verzoek tot ontruiming en betaling van huurbetalingsachterstand uitvoerbaar bij voorraad.

ECLI:NL:RBDHA:2021:9566

Asielaanvraag – Iraanse rapper – eerder hoger beroep gegrond verklaard – nieuw besluit – tegenwerpingen niet gerelateerd aan externe geloofwaardigheidsindicatoren –…

ECLI:NL:OGHACMB:2021:268

Tussenvonnis. Bepaling schade en schadevergoeding.

ECLI:NL:RBGEL:2021:4659

Overtreding van de Opiumwet.

ECLI:NL:OGHACMB:2021:269

Nalatenschap woning.

ECLI:NL:RBDHA:2021:9567

(aanvullend) tkb: Omvang rechterlijke toetsing aanvullend tkb. Bewaring: niet alle omstandigheden meegewogen bij vraag of met en minder ver strekkend middel kon worden volstaan.

ECLI:NL:OGHACMB:2021:270

toe-eigening van grond. Verjarende situatie.

Next Page »