ECLI:NL:RBAMS:2020:1113

ECLI:NL:RBAMS:2020:1112

ECLI:NL:RBLIM:2020:1502

In geschil is de woz-waarde van 21 in dezelfde straat in Ulestraten gelegen woningen. Niet ter discussie staat dat als gevolg van de reconstructie van de weg sprake is van trillingen,…

ECLI:NL:RBOBR:2020:1083

Behoefte bepaling van de kinderen conform de richtlijn of rekening houden met de werkelijke kosten? Rechtbank wijkt niet af van de richtlijn. De systematiek is ontwikkeld om over…

ECLI:NL:RBOBR:2020:1084

Verzoekster is in haar jeugd mishandeld door haar vader en broer. Verzoekster lijdt onder het feit dat haar roepnaam door haar vader is bedacht en opgedrongen. Verzoekster wenst een…

ECLI:NL:RBOBR:2020:1088

De rechtbank Oost-Brabant aanvaardt niet de bevoegdheid over de minderjarige en wijs het daartoe strekkende verzoek op grond van artikel 8 en 15 Brussel IIbis af. Het Belgische systeem…

ECLI:NL:RBOBR:2020:1085

Het is verzoekster in de loop van haar leven steeds meer tegen de borst gaan stuiten dat haar roepnaam niet officieel geregistreerd staat. Gelet op de mondelinge toelichting van…

ECLI:NL:RBOBR:2020:1087

Beschikking in kindvriendelijke taal naar aanleiding van een brief van de minderjarige.

ECLI:NL:RBOBR:2020:1086

Moeder krijgt samen met oma moederszijde het gezag over de minderjarige op grond van artikel 1:253 t BW.

ECLI:NL:RBDHA:2020:1457

Next Page »