Accountantskamer: accountant die ook advocaat is, zou zich moeten uitschrijven

De combinatie van de beroepen accountant en advocaat is eigenlijk niet verenigbaar. Dat stelt de Accountantskamer in een beslissing van 26 juli jongstleden. Waar van de advocaat partijdigheid wordt verlangd, moet de accountant ‘zich houden aan de eisen die voor hem voortvloeien uit het fundamentele beginsel van objectiviteit’. Accountants die het beroep van advocaat wensen uit te oefenen, zouden zich als accountant moeten uitschrijven.

Kifid over vrije advocaatkeuze: geen gerechtelijke procedure, dus geen externe advocaat

Een bij Achmea voor rechtsbijstand verzekerde consument eist dat de verzekeraar in twee verschillende zaken – een geschil met de Vrije Universiteit over een afstudeerproject en een geschil met aannemers over een bouwproject – een externe advocaat inschakelt. De Klachteninstituur Financiële Dienstverlening stelt in een uitspraak van 31 juli dat Achmea die eis in beide gevallen naast zich neer kan leggen.

Toelatingstoets Beroepsopleiding Advocaten nog lang geen gelopen koers

De Orde van Advocaten stelt in een consultatiedocument voor om een toelatingstoets voor de Beroepsopleiding Advocaten in te richten. Volgens algemeen deken Bart van Tongeren kan dat zonder de Advocatenwet aan te passen, maar dat stuit van verschillende kanten op verzet. “Toelating tot het beroep is een zaak van de wetgever, en niet van de Orde. Als de Orde dat anders wil, dan zal dat wettelijk geregeld moeten worden,” aldus Georg van Daal, advocaat in Den Haag annex Ordewatcher.

Hoge Raad: rechter Hammerstein in de fout in de Yukos-zaak

Werd eerder de zeer gerenommeerde hoogleraar en notaris Waaijer berispt voor zijn handelen in de Yukos-zaak, onlangs was het de beurt aan de eveneens zeer gerenommeerde rechter Fred Hammerstein. Die had zich als lid van de Hoge Raad niet moeten bemoeien met een voor de Belgische rechter lopende procedure, aldus de Hoge Raad in een uitspraak van 30 juni. 

Column: ‘Bij mij zijn die millennials ook te lui om aan mijn stoelpoten te zagen’

Zitten twee partners in de kroeg. Zegt de een tegen de ander: “He vogel, hoe gaat het?” “Best. Net mijn consultant op bezoek gehad. Ik moet NU innoveren zegt ie. Want anders…”

Man die ruiten ingooide bij Plasman negentig dagen vast

De man die ervan verdacht wordt begin deze maand de ruiten van Plasman cs Advocaten te hebben ingegooid, moet nog zeker negentig dagen langer in de cel blijven van de rechtbank. Dat meldt Het Parool.

Column: De nieuwe gedragsregels. Nou ja, nieuw…

Wat jammer voor mensen die de nummering van de gedragsregels uit hun hoofd kenden. De Commissie Loorbach – die ze na 25 jaar onderhanden heeft genomen – stelt voor de indeling om te gooien. Dat is misschien wel het meest revolutionaire in het nieuwe on…

Onderzoek VU, RU en UU: etnische afkomst bij sollicitaties belangrijker dan strafblad

Een geweldsdelinquent van Nederlandse afkomst maakt grotere kans op uitnodiging bij sollicitatie dan sollicitanten met een migratieachtergrond met een blanco strafblad. Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), het Nederlands S…

Bossche oud-deken Henk van Dijk (63) overleden

Henk van Dijk, voormalig deken van de Orde van Advocaten in Den Bosch, is plotseling op 63-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Van Dijk was in het verleden strafadvocaat en voorman van het arrondissement Den Bosch van 2008 tot …

Rechtsbijstandverzekering van beroepsvereniging: ook dan vrije advocaatkeuze

De verpleegkundige beroepsvereniging Nieuwe Unie ‘91 biedt haar leden als onderdeel van het lidmaatschap een rechtsbijstandverzekering. Volgens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kunnen de leden van de beroepsvereniging aanspraak maken op een vrije advocaatkeuze, zoals voorgestaan door het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Next Page »