LJN CA3802, Centrale Raad van Beroep, 12/1810 WIA

Datum uitspraak: 19-06-2013
Datum publicatie: 21-06-2013
Gerechtelijke instantie: Centrale Raad van Beroep
Toekenning WGA-uitkering. Gelet op de door partijen ingenomen standpunten, dient in hoger beroep de vraag te worden bean…

LJN CA3825, Centrale Raad van Beroep, 11/5410 WIA

Datum uitspraak: 19-06-2013
Datum publicatie: 21-06-2013
Gerechtelijke instantie: Centrale Raad van Beroep
Toekenning loongerelateerde werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-uitkering). Geen sprake van vol…

LJN CA3839, Centrale Raad van Beroep, 12/5059 WW

Datum uitspraak: 19-06-2013
Datum publicatie: 21-06-2013
Gerechtelijke instantie: Centrale Raad van Beroep
Het Uwv heeft de UGM-uitkering (Uitkeringswet gewezen militairen) terecht in mindering gebracht op de WW-uitkering van b…

LJN CA3842, Centrale Raad van Beroep, 12/1724 WW

Datum uitspraak: 19-06-2013
Datum publicatie: 21-06-2013
Gerechtelijke instantie: Centrale Raad van Beroep
Herziening en terugvordering WW-uitkering. Oplegging boete. Schending inlichtingenverplichting. Volgens vaste rechtspraa…

LJN CA3819, Centrale Raad van Beroep, 12/366 ZW

Datum uitspraak: 19-06-2013
Datum publicatie: 21-06-2013
Gerechtelijke instantie: Centrale Raad van Beroep
Intrekking ZW-uitkering. Weigering. Weigering WIA-uitkering toe te kennen. In deze procedure staat uitsluitend de geschi…

LJN CA3826, Centrale Raad van Beroep, 11/1091 WIA

Datum uitspraak: 19-06-2013
Datum publicatie: 21-06-2013
Gerechtelijke instantie: Centrale Raad van Beroep
Wat appellant ter onderbouwing van zijn hoger beroep heeft aangevoerd vormt in essentie een herhaling van hetgeen reeds …

LJN CA3828, Centrale Raad van Beroep, 11/772 WAO

Datum uitspraak: 19-06-2013
Datum publicatie: 21-06-2013
Gerechtelijke instantie: Centrale Raad van Beroep
De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat het verzekeringsgeneeskundig onderzoek voldoende zorgvuldig en volledig i…

LJN CA3840, Centrale Raad van Beroep, 12/3484 WW

Datum uitspraak: 19-06-2013
Datum publicatie: 21-06-2013
Gerechtelijke instantie: Centrale Raad van Beroep
Het Uwv heeft de UGM-uitkering (Uitkeringswet gewezen militairen) terecht in mindering gebracht op de WW-uitkering van b…

LJN CA4027, Centrale Raad van Beroep, 12/687 WW-T e.a.

Datum uitspraak: 19-06-2013
Datum publicatie: 21-06-2013
Gerechtelijke instantie: Centrale Raad van Beroep
Tussenuitspraak. De Raad verbindt aan de vaststelling in 7.3.1 de conclusie dat de bestreden besluiten gebrekkig zijn ge…

LJN CA3997, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HV 200.118.152

Datum uitspraak: 20-06-2013
Datum publicatie: 21-06-2013
Gerechtelijke instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
Afwijzing van de verzoeken van de man in hoger beroep en veroordeling van de man in de eigen kosten van de vrouw, die op basis van een toevoeging procedeerde. Het instellen c.q. het doorzetten van het…

Next Page »