Civiel Recht

ECLI:NL:RBNHO:2015:3795

May 7, 2015 · Comments Off 

Kort geding. Botsende aanspraken op huurgenot. Onrechtmatige daad. In geval van ‘dubbele verhuur’ kan zolang nog geen van beide huurders de zaak feitelijk in gebruik heeft genomen...  Read More →

Notariaat

Volgens rechter gold hypotheekrecht niet voor juridische en taxatiekosten

February 25, 2010 · Comments Off 

Een woning is op verzoek van de eerste hypotheekhouder (H) onderhands verkocht als bedoeld in artikel 3:268 BW. H heeft aan notaris N een verklaring als bedoeld in artikel 3:270 lid 3 BW overgelegd waarin...  Read More →

Sociale zekerheid

ECLI:NL:PHR:2015:546

May 7, 2015 · Comments Off 

A-G IJzerman heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 14/05236 naar aanleiding van het beroep in cassatie van twee bij het Hof als getuigen gehoorde belastingambtenaren tegen de...  Read More →

Bijstand

ECLI:NL:RVS:2015:1400

May 6, 2015 · Comments Off 

Bij besluit van 31 oktober 2013, kenmerk 131031/7, heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied; Ruurloseweg/Abbinkdijk Hengelo" vastgesteld.  Read More →

Algemeen juridisch

Cessieovereenkomsten politieke partij tot overdracht van inkomen aan partijkas zijn nietig

February 27, 2017 · Comments Off 

De Socialistische Partij (SP) verplicht haar volksvertegenwoordigers en bestuurders om een deel van hun salaris af te dragen aan de partij. Alle salarissen worden daartoe in één pot gestopt en men krijgt hieruit een modaal salaris uitgekeerd. Vrijwillig is de afdrachtregeling niet: reeds bij... Read More →

Internet

Wie is aansprakelijk voor dat #cloudbleed-lek van Cloudflare?

February 27, 2017 · Comments Off 

Door een bug in de html-parser van CloudFlare konden gevoelige gegevens van klanten van het bedrijf lekken en stond data in de cache van zoekmachines. Na een melding van Google heeft de dienst voor optimilisatie van websites het lek in zeven uur gedicht. Dat meldde Tweakers, met meer details in The Register. De clouddienst had... Lees verder Read More →

online adverteren www.m4n.nl

Algemeen juridisch

Cessieovereenkomsten politieke partij tot overdracht van inkomen aan partijkas zijn nietig

De Socialistische Partij (SP) verplicht haar volksvertegenwoordigers en bestuurders om een deel van hun salaris af te dragen aan de partij. Alle salarissen worden daartoe in één pot gestopt en men krijgt hieruit een modaal salaris uitgekeerd. Vrijwillig is de afdrachtregeling niet: reeds bij...

[Continue reading: Cessieovereenkomsten politieke partij tot overdracht van inkomen aan partijkas zijn nietig]

Bestuurlijke boetes: stappenplan voor gemeenten

In deze publicatie wordt per stap de benodigde actie beschreven, inclusief een voorbeeld van een beleidsregel.

[Continue reading: Bestuurlijke boetes: stappenplan voor gemeenten]

Het begrip ‘inrichting’ in de Wabo

Het begrip ‘inrichting’ wordt al jarenlang gebruikt in de milieuwetgeving en is gedefinieerd in de Wet milieubeheer. Maar ook in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is een definitie van ‘inrichting’ opgenomen. Uit deze uitspraak volgt dat deze definitie wezenlijk verschilt van de definitie...

[Continue reading: Het begrip ‘inrichting’ in de Wabo]
Read More Posts From Algemeen juridisch »

Sociale zekerheid

ECLI:NL:PHR:2015:546

A-G IJzerman heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 14/05236...


ECLI:NL:RBNNE:2015:2193

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 1 mei 2015 bevolen dat het onderzoek...


ECLI:NL:CBB:2015:125

Tabakswet. Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere...


ECLI:NL:PHR:2015:548

Premieheffing van Nederlandse Rijnvarende die in Luxemburg en later...


ECLI:NL:TAHVD:2015:111


Read More Posts From Sociale zekerheid »

Bijstand

ECLI:NL:RVS:2015:1400

Bij besluit van 31 oktober 2013, kenmerk 131031/7, heeft de raad het...


ECLI:NL:RVS:2015:1405

Bij besluit van 7 juli 2013 heeft de staatssecretaris het tracébesluit...


ECLI:NL:RBDHA:2015:5177

[WBV 2014/36; wijze toetsing] Samenvatting: De rechtbank ziet zich,...


ECLI:NL:RVS:2015:1402

Bij besluit van 19 november 2013, kenmerk 13RV0078, heeft de raad...


ECLI:NL:TACAKN:2015:53


Read More Posts From Bijstand »