Civiel Recht

ECLI:NL:RBZWB:2019:5176

November 22, 2019 · Comments Off 

Handlichting  Read More →

Notariaat

Notaris laat Diabetes Fonds in de kou staan: twee maanden schorsing

December 31, 2019 · Comments Off 

Een passieve notaris die ongewoon laat een erfenis voor de Stichting Diabetes Fonds afwikkelde, is hiervoor in hoger beroep twee maanden geschorst. In eerste aanleg, bij de Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden, kwam hij nog weg met een berisping. Hiertegen ging de notaris in beroep. De Stichting Diabetes Fonds was in de betreffende nalatenschap benoemd tot enige erfgenaam. De in februari 2015 overleden erflater had de notaris benoemd tot executeur. De erfenis bestond uit geld en een garagebox ter waarde van 7.000 euro. Ruim vier jaar verder was de relatief eenvoudige nalatenschap... [Read the full story]

Sociale zekerheid

ECLI:NL:RBZWB:2017:2955

May 17, 2017 · Comments Off 

 Read More →

Bijstand

ECLI:NL:RBDHA:2019:12391

November 22, 2019 · Comments Off 

Ernstig verwijtbaar handelen werknemer door in strijd te handelen met de re-integratieverplichtingen ex artikel 7:660 a BW  Read More →

Algemeen juridisch

Geen doorbetaling loon na ontslag op staande voet

July 13, 2018 · Comments Off 

In het geval een arbeidsovereenkomst na een terecht gegeven ontslag op staande voet pas eindigt na de uitspraak van de rechter in hoger beroep, mag de rechter de werknemer zijn aanspraak op loon ontzeggen. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld. Read More →

Internet

Het onderbelichte probleem van dataverzameling in de artificial intelligence

December 1, 2017 · Comments Off 

Jaja, vrijdag wordt machine learning/AI dag, maar ik vond vrAIdag zo’n rare hashtag. Deze week een netelige en vaak onderbelichte kwestie: hoe kom je aan je data? Veel mensen denken dat het bij AI vooral gaat om het bouwen van het netwerk, maar dat is in feite niet meer dan op de “Generate” knop drukken... Lees verder Read More →

online adverteren www.m4n.nl

Algemeen juridisch

Geen doorbetaling loon na ontslag op staande voet

In het geval een arbeidsovereenkomst na een terecht gegeven ontslag op staande voet pas eindigt na de uitspraak van de rechter in hoger beroep, mag de rechter de werknemer zijn aanspraak op loon ontzeggen. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.

[Continue reading: Geen doorbetaling loon na ontslag op staande voet]

Raad voor de rechtspraak pleit voor vereenvoudiging wrakingsprocedure

Het aantal wrakingsverzoeken is de afgelopen 10 jaar toegenomen, terwijl het aantal gegrond verklaarde wrakingen relatief laag is. De Raad voor de rechtspraak wil wrakingsverzoeken die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn vereenvoudigd af kunnen gaan doen.

[Continue reading: Raad voor de rechtspraak pleit voor vereenvoudiging wrakingsprocedure]

Uitleg en derogerende werking redelijkheid en billijkheid bij aanwijzing begunstigde

Het hof heeft terecht tot uitgangspunt genomen dat verklaringen en gedragingen die zijn gedaan door de verzekeringnemer na de schriftelijke mededeling van aanwijzing van de begunstigde, mede een rol kunnen spelen bij de uitleg van de aanwijzing van de begunstigde bij een levensverzekering, voor...

[Continue reading: Uitleg en derogerende werking redelijkheid en billijkheid bij aanwijzing begunstigde]
Read More Posts From Algemeen juridisch »

Sociale zekerheid

ECLI:NL:RBZWB:2017:2955


ECLI:NL:HR:2017:900

Behandeling met gesloten deuren? HR: art. 81.1 RO. CAG: P-v van de...


ECLI:NL:HR:2017:901

Opgave van b.m., art. 359.3 Sv. HR: Op de gronden die zijn vermeld...


ECLI:NL:RBZWB:2017:2957


ECLI:NL:PHR:2017:351

Opgave van b.m., art. 359.3 Sv. HR: Op de gronden die zijn vermeld...


Read More Posts From Sociale zekerheid »

Bijstand

ECLI:NL:RBDHA:2019:12391

Ernstig verwijtbaar handelen werknemer door in strijd te handelen...


ECLI:NL:TAHVD:2019:183


ECLI:NL:RBROT:2019:9124


ECLI:NL:RBDHA:2019:12388

Afwijzing verzoek tot wraking van de voorzitter van de wrakingskamer,...


ECLI:NL:RBZWB:2019:5176

Handlichting


Read More Posts From Bijstand »