Civiel Recht

ECLI:NL:RBNHO:2015:3795

May 7, 2015 · Comments Off 

Kort geding. Botsende aanspraken op huurgenot. Onrechtmatige daad. In geval van ‘dubbele verhuur’ kan zolang nog geen van beide huurders de zaak feitelijk in gebruik heeft genomen...  Read More →

Notariaat

Volgens rechter gold hypotheekrecht niet voor juridische en taxatiekosten

February 25, 2010 · Comments Off 

Een woning is op verzoek van de eerste hypotheekhouder (H) onderhands verkocht als bedoeld in artikel 3:268 BW. H heeft aan notaris N een verklaring als bedoeld in artikel 3:270 lid 3 BW overgelegd waarin...  Read More →

Sociale zekerheid

ECLI:NL:PHR:2015:546

May 7, 2015 · Comments Off 

A-G IJzerman heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 14/05236 naar aanleiding van het beroep in cassatie van twee bij het Hof als getuigen gehoorde belastingambtenaren tegen de...  Read More →

Bijstand

ECLI:NL:RBDHA:2015:5177

May 6, 2015 · Comments Off 

[WBV 2014/36; wijze toetsing] Samenvatting: De rechtbank ziet zich, mede in het licht van artikel 46, derde lid, van Richtlijn 2013 /32/EU ambtshalve voor de vraag gesteld of de, met...  Read More →

Algemeen juridisch

Hof van Justitie geeft uitleg over oneerlijke handelspraktijken

October 28, 2016 · Comments Off 

Volgens het EU-Hof moet bij de beoordeling of een handelspraktijk als een misleidende omissie kwalificeert rekening worden gehouden met de context waarin die praktijk plaatsvindt, met name de beperkingen van het gebruikte communicatiemedium (o.a. de beperkingen qua ruimte of tijd) en de maatregelen ... Read More →

Internet

Hoe je met een nepvonnis je reputatie op kunt schonen

October 28, 2016 · Comments Off 

Twee Californische advocaten worden ervan beschuldigd met neprechtszaken hun cliënten beter in zoekmachines te laten uitkomen, las ik bij Ars Technica. Of nou ja, neprechtszaken: ze bestonden echt, en er werd ook echt wat geëist. Gelukkig voor partijen kwam men meteen tot een schikking. Dus hoezo is dat raar, en vooral wat levert het je... Lees verder Read More →

online adverteren www.m4n.nl

Algemeen juridisch

Hof van Justitie geeft uitleg over oneerlijke handelspraktijken

Volgens het EU-Hof moet bij de beoordeling of een handelspraktijk als een misleidende omissie kwalificeert rekening worden gehouden met de context waarin die praktijk plaatsvindt, met name de beperkingen van het gebruikte communicatiemedium (o.a. de beperkingen qua ruimte of tijd) en de maatregelen ...

[Continue reading: Hof van Justitie geeft uitleg over oneerlijke handelspraktijken]

Telefonisch ziekmelden kan ook via <i>WhatsApp</i>

Recent bepaalde een kantonrechter dat iemand géén recht had op loon voor de laatste maand van een tijdelijk contract. De reden daarvoor is dat hij zich niet op de juiste wijze ziek had gemeld. Is dat omdat hij dit via WhatsApp deed?

[Continue reading: Telefonisch ziekmelden kan ook via <i>WhatsApp</i>]

Mediation in strafzaken stopt

Het was tot 28 oktober bij zes rechtbanken mogelijk om strafzaken door te verwijzen naar een mediator. Rechters waren positief over de inzet van mediation in het strafrecht en hoopten dat dit instrument in heel Nederland beschikbaar zou worden. Maar het geld is op.

[Continue reading: Mediation in strafzaken stopt]
Read More Posts From Algemeen juridisch »

Sociale zekerheid

ECLI:NL:PHR:2015:546

A-G IJzerman heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 14/05236...


ECLI:NL:RBNNE:2015:2193

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 1 mei 2015 bevolen dat het onderzoek...


ECLI:NL:CBB:2015:125

Tabakswet. Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere...


ECLI:NL:PHR:2015:548

Premieheffing van Nederlandse Rijnvarende die in Luxemburg en later...


ECLI:NL:TAHVD:2015:110


Read More Posts From Sociale zekerheid »

Bijstand

ECLI:NL:RBDHA:2015:5177

[WBV 2014/36; wijze toetsing] Samenvatting: De rechtbank ziet zich,...


ECLI:NL:RVS:2015:1402

Bij besluit van 19 november 2013, kenmerk 13RV0078, heeft de raad...


ECLI:NL:TACAKN:2015:53


ECLI:NL:RVS:2015:1404

Bij besluit van 11 april 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied...


ECLI:NL:RBOVE:2015:2215

Verdachte heeft zich samen met zijn ex-schoonzoon (medeverdachte)...


Read More Posts From Bijstand »