Civiel Recht

ECLI:NL:OGEAC:2020:195

August 13, 2020 · Comments Off 

Kunnen Statenleden worden bevolen om deel te nemen aan de Statenvergadering teneinde de geloofsbrieven van een nieuwbenoemd Statenlid te onderzoeken ter opvulling van een vacante zetel...  Read More →

Notariaat

Alleen dit weekend nog: doe mee aan ons onderzoek Werken in de Advocatuur en het Notariaat

July 31, 2020 · Comments Off 

Heeft de coronacrisis geleid tot minder of juist meer omzet voor uw kantoor? Heeft corona gezorgd voor verdere digitalisering? U heeft alleen nog dit weekend om het ons te laten weten in het onderzoek Werken in de Advocatuur en het Notariaat. Uw input is onmisbaar! Ons onderzoek Werken in de Advocatuur en het Notariaat is dit jaar logischerwijs aangepast naar de huidige omstandigheden. Het kan immers bijna niet anders dan dat de gevolgen van de coronacrisis het werk van iedere juridische praktijk in meer of mindere mate beïnvloeden, dan wel raken. Maar op welke manier? Het is handig... [Read the full story]

Sociale zekerheid

ECLI:NL:PHR:2017:351

May 17, 2017 · Comments Off 

Opgave van b.m., art. 359.3 Sv. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Hof heeft de aantekening mondeling vonnis van de Rb bevestigd, in...  Read More →

Bijstand

ECLI:NL:RBDHA:2020:7744

August 14, 2020 · Comments Off 

Dublin Spanje. Eiseres voert aan dat verweerder haar asielaanvraag op grond van artikel 16, eerste lid, van de Dublinverordening in behandeling moet nemen. Zij is 67 jaar oud en is...  Read More →

Algemeen juridisch

Geen doorbetaling loon na ontslag op staande voet

July 13, 2018 · Comments Off 

In het geval een arbeidsovereenkomst na een terecht gegeven ontslag op staande voet pas eindigt na de uitspraak van de rechter in hoger beroep, mag de rechter de werknemer zijn aanspraak op loon ontzeggen. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld. Read More →

Internet

Het onderbelichte probleem van dataverzameling in de artificial intelligence

December 1, 2017 · Comments Off 

Jaja, vrijdag wordt machine learning/AI dag, maar ik vond vrAIdag zo’n rare hashtag. Deze week een netelige en vaak onderbelichte kwestie: hoe kom je aan je data? Veel mensen denken dat het bij AI vooral gaat om het bouwen van het netwerk, maar dat is in feite niet meer dan op de “Generate” knop drukken... Lees verder Read More →

online adverteren www.m4n.nl

Algemeen juridisch

Geen doorbetaling loon na ontslag op staande voet

In het geval een arbeidsovereenkomst na een terecht gegeven ontslag op staande voet pas eindigt na de uitspraak van de rechter in hoger beroep, mag de rechter de werknemer zijn aanspraak op loon ontzeggen. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.

[Continue reading: Geen doorbetaling loon na ontslag op staande voet]

Raad voor de rechtspraak pleit voor vereenvoudiging wrakingsprocedure

Het aantal wrakingsverzoeken is de afgelopen 10 jaar toegenomen, terwijl het aantal gegrond verklaarde wrakingen relatief laag is. De Raad voor de rechtspraak wil wrakingsverzoeken die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn vereenvoudigd af kunnen gaan doen.

[Continue reading: Raad voor de rechtspraak pleit voor vereenvoudiging wrakingsprocedure]

Uitleg en derogerende werking redelijkheid en billijkheid bij aanwijzing begunstigde

Het hof heeft terecht tot uitgangspunt genomen dat verklaringen en gedragingen die zijn gedaan door de verzekeringnemer na de schriftelijke mededeling van aanwijzing van de begunstigde, mede een rol kunnen spelen bij de uitleg van de aanwijzing van de begunstigde bij een levensverzekering, voor...

[Continue reading: Uitleg en derogerende werking redelijkheid en billijkheid bij aanwijzing begunstigde]
Read More Posts From Algemeen juridisch »

Sociale zekerheid

ECLI:NL:PHR:2017:351

Opgave van b.m., art. 359.3 Sv. HR: Op de gronden die zijn vermeld...


ECLI:NL:RBZWB:2017:2954


ECLI:NL:PHR:2017:350

Behandeling met gesloten deuren? HR: art. 81.1 RO. CAG: P-v van de...


ECLI:NL:RBZWB:2017:2956


ECLI:NL:RBAMS:2017:3309

Goedkeuring overdrachtsplan en uitspreken overdrachtsregeling ten...


Read More Posts From Sociale zekerheid »

Bijstand

ECLI:NL:RBDHA:2020:7744

Dublin Spanje. Eiseres voert aan dat verweerder haar asielaanvraag...


ECLI:NL:RBDHA:2020:7742

Asiel, Rusland, ongeloofwaardig relaas, beroep ongegrond. ...


ECLI:NL:RBZWB:2020:3793

13b Opiumwet. Sluiting woning te Tilburg voor de duur van zes maanden....


ECLI:NL:RBDHA:2020:7743

Dublin Spanje. Verweerder mag er in het algemeen van uitgaan dat Spanje...


ECLI:NL:RBGEL:2020:4108

Deels voorwaardelijke gevangenisstraf voor verkrachting in asielzoekerscentrum ...


Read More Posts From Bijstand »