Civiel Recht

ECLI:NL:RBNHO:2015:3795

May 7, 2015 · Comments Off 

Kort geding. Botsende aanspraken op huurgenot. Onrechtmatige daad. In geval van ‘dubbele verhuur’ kan zolang nog geen van beide huurders de zaak feitelijk in gebruik heeft genomen...  Read More →

Notariaat

Volgens rechter gold hypotheekrecht niet voor juridische en taxatiekosten

February 25, 2010 · Comments Off 

Een woning is op verzoek van de eerste hypotheekhouder (H) onderhands verkocht als bedoeld in artikel 3:268 BW. H heeft aan notaris N een verklaring als bedoeld in artikel 3:270 lid 3 BW overgelegd waarin...  Read More →

Sociale zekerheid

ECLI:NL:PHR:2015:546

May 7, 2015 · Comments Off 

A-G IJzerman heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 14/05236 naar aanleiding van het beroep in cassatie van twee bij het Hof als getuigen gehoorde belastingambtenaren tegen de...  Read More →

Bijstand

ECLI:NL:TACAKN:2015:53

May 6, 2015 · Comments Off 

 Read More →

Algemeen juridisch

De Corporate Governance Code en het drijfzand van de open norm

December 3, 2016 · Comments Off 

Het Engelse comply or explain-principe heeft in korte tijd een zegetocht door het continentaal-Europese ondernemingsrecht gemaakt. Naarmate de Hoge Raad en Ondernemingskamer zich meer wenden tot de Corporate Governance Code bij invulling van open normen, beweegt de Code naar een vorm van... Read More →

Internet

Kan de blockchain je makerschap en auteursrecht bewijzen?

December 2, 2016 · Comments Off 

Een lezer vroeg me: Bewijzen dat je auteur bent van een werk, blijft een lastige. Nu zie ik mogelijkheden om dat in de blockchain vast te leggen. Hoe juridisch houdbaar zou dat zijn? De wet stelt geen eisen aan het bewijs dat je auteursrecht hebt. Bewijs mag met alle middelen worden geleverd (art. 152 Rechtsvordering).... Lees verder Read More →

online adverteren www.m4n.nl

Algemeen juridisch

De Corporate Governance Code en het drijfzand van de open norm

Het Engelse comply or explain-principe heeft in korte tijd een zegetocht door het continentaal-Europese ondernemingsrecht gemaakt. Naarmate de Hoge Raad en Ondernemingskamer zich meer wenden tot de Corporate Governance Code bij invulling van open normen, beweegt de Code naar een vorm van...

[Continue reading: De Corporate Governance Code en het drijfzand van de open norm]

Nodeloze vertraging bij verzoeken ex artikel 182 Sv

Sinds 2013 bestaat voor de verdediging de mogelijkheid om de rechter-commissaris op grond van artikel 182 Sv te verzoeken om onderzoekshandelingen te verrichten, hetgeen efficiënte behandeling van zaken bevordert. Dit geldt echter in lang niet alle gevallen.

[Continue reading: Nodeloze vertraging bij verzoeken ex artikel 182 Sv]

Herindeling gemeenten is wetgevingsproces

De Provincie Groningen mag een omstreden gemeentelijke herindeling doorzetten. De rechter acht zich niet bevoegd in te grijpen. Cruciaal is volgens de rechtbank dat het bij herindelingen gaat om een wetgevingsproces. Een rechter kan dat proces niet toetsen, zo volgt uit een arrest van de Hoge Raad...

[Continue reading: Herindeling gemeenten is wetgevingsproces]
Read More Posts From Algemeen juridisch »

Sociale zekerheid

ECLI:NL:PHR:2015:546

A-G IJzerman heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 14/05236...


ECLI:NL:RBNNE:2015:2193

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 1 mei 2015 bevolen dat het onderzoek...


ECLI:NL:CBB:2015:125

Tabakswet. Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere...


ECLI:NL:PHR:2015:548

Premieheffing van Nederlandse Rijnvarende die in Luxemburg en later...


ECLI:NL:TAHVD:2015:116


Read More Posts From Sociale zekerheid »

Bijstand

ECLI:NL:TACAKN:2015:53


ECLI:NL:RVS:2015:1404

Bij besluit van 11 april 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied...


ECLI:NL:RBOVE:2015:2215

Verdachte heeft zich samen met zijn ex-schoonzoon (medeverdachte)...


ECLI:NL:RVS:2015:1401

Bij eenentwintig afzonderlijke brieven van 4 en 6 september 2012 heeft...


ECLI:NL:RVS:2015:1399

Bij besluit van 25 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Hooglanderveen...


Read More Posts From Bijstand »