Civiel Recht

ECLI:NL:RBAMS:2017:4793

July 6, 2017 · Comments Off 

Vordering tot verbod aangekondigde maatregelen jegens hypotheekadvieskantoor. Voorzieningenrechter oordeelt dat Independer in redelijkheid niet kon komen tot nemen aangekondigde...  Read More →

Notariaat

Volgens rechter gold hypotheekrecht niet voor juridische en taxatiekosten

February 25, 2010 · Comments Off 

Een woning is op verzoek van de eerste hypotheekhouder (H) onderhands verkocht als bedoeld in artikel 3:268 BW. H heeft aan notaris N een verklaring als bedoeld in artikel 3:270 lid 3 BW overgelegd waarin...  Read More →

Sociale zekerheid

ECLI:NL:RBZWB:2017:2955

May 17, 2017 · Comments Off 

 Read More →

Bijstand

ECLI:NL:RBAMS:2017:4793

July 6, 2017 · Comments Off 

Vordering tot verbod aangekondigde maatregelen jegens hypotheekadvieskantoor. Voorzieningenrechter oordeelt dat Independer in redelijkheid niet kon komen tot nemen aangekondigde...  Read More →

Algemeen juridisch

Wanprestatie geen noodzakelijke voorwaarde voor aansprakelijkheid jegens derde

July 20, 2017 · Comments Off 

Deze zaak, die werd voorgelegd aan de Hoge Raad, betrof een vordering uit onrechtmatige daad van een koper jegens een derde. De vraag hierbij was of de koper rekening moest houden met de belangen van die derde. Bepalend is of de aangesproken partij haar verklaringen en gedragingen ter zake van de... Read More →

Internet

Mag je je verzetten tegen de Aftap- en Hackwet?

July 21, 2017 · Comments Off 

De Eerste Kamer nam gisteravond een wet aan waarmee de geheime diensten het internet op grote schaal kunnen aftappen, en de verzamelde mailtjes en appjes drie jaar mogen bewaren. Dat las ik bij RTL Nieuws. Maar de wet gaat niet alleen over aftappen: de nieuwe wet maakt het ook mogelijk dat de AIVD kennissen van... Lees verder Read More →

online adverteren www.m4n.nl

Algemeen juridisch

Wanprestatie geen noodzakelijke voorwaarde voor aansprakelijkheid jegens derde

Deze zaak, die werd voorgelegd aan de Hoge Raad, betrof een vordering uit onrechtmatige daad van een koper jegens een derde. De vraag hierbij was of de koper rekening moest houden met de belangen van die derde. Bepalend is of de aangesproken partij haar verklaringen en gedragingen ter zake van de...

[Continue reading: Wanprestatie geen noodzakelijke voorwaarde voor aansprakelijkheid jegens derde]

Raad voor de rechtspraak overwegend positief over nieuw Wetboek van Strafvordering

De Raad voor de rechtspraak is van mening dat er belangrijke stappen zijn gezet in de richting van een modern Wetboek van Strafvordering. Wel waarschuwt de Raad ervoor niet te veel tot in detail te willen regelen. Ook dreigen goed functionerende juridische kaders te worden vervangen door nieuwe...

[Continue reading: Raad voor de rechtspraak overwegend positief over nieuw Wetboek van Strafvordering]

Andere invulling van ‘roekeloosheid’ in Wegenverkeerswet

De term ‘roekeloosheid’, die in juridische zin iets anders betekent dan in het alledaagse spraakgebruik, zorgt in de praktijk voor verwarring.

[Continue reading: Andere invulling van ‘roekeloosheid’ in Wegenverkeerswet]
Read More Posts From Algemeen juridisch »

Sociale zekerheid

ECLI:NL:RBZWB:2017:2955


ECLI:NL:HR:2017:900

Behandeling met gesloten deuren? HR: art. 81.1 RO. CAG: P-v van de...


ECLI:NL:HR:2017:901

Opgave van b.m., art. 359.3 Sv. HR: Op de gronden die zijn vermeld...


ECLI:NL:RBZWB:2017:2957


ECLI:NL:PHR:2017:351

Opgave van b.m., art. 359.3 Sv. HR: Op de gronden die zijn vermeld...


Read More Posts From Sociale zekerheid »