Civiel Recht

ECLI:NL:RBNHO:2015:3795

May 7, 2015 · Comments Off 

Kort geding. Botsende aanspraken op huurgenot. Onrechtmatige daad. In geval van ‘dubbele verhuur’ kan zolang nog geen van beide huurders de zaak feitelijk in gebruik heeft genomen...  Read More →

Notariaat

Volgens rechter gold hypotheekrecht niet voor juridische en taxatiekosten

February 25, 2010 · Comments Off 

Een woning is op verzoek van de eerste hypotheekhouder (H) onderhands verkocht als bedoeld in artikel 3:268 BW. H heeft aan notaris N een verklaring als bedoeld in artikel 3:270 lid 3 BW overgelegd waarin...  Read More →

Sociale zekerheid

ECLI:NL:PHR:2015:546

May 7, 2015 · Comments Off 

A-G IJzerman heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 14/05236 naar aanleiding van het beroep in cassatie van twee bij het Hof als getuigen gehoorde belastingambtenaren tegen de...  Read More →

Bijstand

ECLI:NL:RBOVE:2015:2215

May 6, 2015 · Comments Off 

Verdachte heeft zich samen met zijn ex-schoonzoon (medeverdachte) en een onbekend gebleven ander schuldig gemaakt aan een poging tot afpersing, waarbij het slachtoffer letsel heeft...  Read More →

Algemeen juridisch

De waarde van een vaststellingsovereenkomst in het bestuursrecht

September 26, 2016 · Comments Off 

Een partij die een vaststellingsovereenkomst met het bevoegd gezag heeft gesloten, komt daarop in beginsel een beroep toe in een bestuursrechtelijke procedure. Dat oordeelde de Raad van State. Read More →

Internet

Mag McAfee zichzelf zakelijk geen McAfee meer noemen?

September 26, 2016 · Comments Off 

Antiviruspionier John McAfee mag zijn nieuwe bedrijf niet de naam John McAfee Global Technologies geven, meldde Nu.nl onlangs. Chipmaker Intel, de koper van zijn oude securitybedrijf McAfee, had formeel bezwaar gemaakt tegen deze bedrijfsnaam. Het nieuwe bedrijf van John McAfee zou zich gaan richten op het ontwikkelen van anti-spionagesoftware, en ik zie wel hoe Intel... Lees verder Read More →

online adverteren www.m4n.nl

Algemeen juridisch

De waarde van een vaststellingsovereenkomst in het bestuursrecht

Een partij die een vaststellingsovereenkomst met het bevoegd gezag heeft gesloten, komt daarop in beginsel een beroep toe in een bestuursrechtelijke procedure. Dat oordeelde de Raad van State.

[Continue reading: De waarde van een vaststellingsovereenkomst in het bestuursrecht]

UWV moet zelfstandige alsnog compenseren voor zwangerschap in 2005

Een vrouw die in 2005 is bevallen terwijl zij werkzaam was als zelfstandige, heeft alsnog recht op een uitkering of vervangende schadevergoeding. De vrouw stapte naar de rechter omdat er tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 geen zwangerschaps- of bevallingsuitkering was voor vrouwelijke...

[Continue reading: UWV moet zelfstandige alsnog compenseren voor zwangerschap in 2005]

Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering vs. schadevergoeding

De vraag die regelmatig opkomt in letselschadeprocedures is of uitkeringen uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering van het slachtoffer in aanmerking komen voor verrekening van genoten voordeel. Uit artikel 6:100 BW volgt dat wanneer eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens...

[Continue reading: Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering vs. schadevergoeding]
Read More Posts From Algemeen juridisch »

Sociale zekerheid

ECLI:NL:PHR:2015:546

A-G IJzerman heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 14/05236...


ECLI:NL:RBNNE:2015:2193

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 1 mei 2015 bevolen dat het onderzoek...


ECLI:NL:CBB:2015:125

Tabakswet. Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere...


ECLI:NL:PHR:2015:548

Premieheffing van Nederlandse Rijnvarende die in Luxemburg en later...


ECLI:NL:TAHVD:2015:112


Read More Posts From Sociale zekerheid »

Bijstand

ECLI:NL:RBOVE:2015:2215

Verdachte heeft zich samen met zijn ex-schoonzoon (medeverdachte)...


ECLI:NL:RVS:2015:1401

Bij eenentwintig afzonderlijke brieven van 4 en 6 september 2012 heeft...


ECLI:NL:RVS:2015:1399

Bij besluit van 25 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Hooglanderveen...


ECLI:NL:RVS:2015:1403

Bij besluit van 27 november 2013 heeft de stadsdeelraad het bestemmingsplan...


ECLI:NL:RVS:2015:1400

Bij besluit van 31 oktober 2013, kenmerk 131031/7, heeft de raad het...


Read More Posts From Bijstand »