Civiel Recht

ECLI:NL:RBNHO:2015:3795

May 7, 2015 · Comments Off 

Kort geding. Botsende aanspraken op huurgenot. Onrechtmatige daad. In geval van ‘dubbele verhuur’ kan zolang nog geen van beide huurders de zaak feitelijk in gebruik heeft genomen...  Read More →

Notariaat

Volgens rechter gold hypotheekrecht niet voor juridische en taxatiekosten

February 25, 2010 · Comments Off 

Een woning is op verzoek van de eerste hypotheekhouder (H) onderhands verkocht als bedoeld in artikel 3:268 BW. H heeft aan notaris N een verklaring als bedoeld in artikel 3:270 lid 3 BW overgelegd waarin...  Read More →

Sociale zekerheid

ECLI:NL:PHR:2015:546

May 7, 2015 · Comments Off 

A-G IJzerman heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 14/05236 naar aanleiding van het beroep in cassatie van twee bij het Hof als getuigen gehoorde belastingambtenaren tegen de...  Read More →

Bijstand

ECLI:NL:RVS:2015:1399

May 6, 2015 · Comments Off 

Bij besluit van 25 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Hooglanderveen en Vathorst" vastgesteld.  Read More →

Algemeen juridisch

Kosten liposuctiebehandelingen tegen lipoedeem aftrekbaar

August 26, 2016 · Comments Off 

Een vrouw heeft lipoedeem en ondergaat op advies van een dermatoloog verschillende liposuctiebehandelingen. De kosten daarvan worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en zijn daarom als aftrekposten opgevoerd bij de belastingaangifte. De inspecteur weigert de aftrek, omdat lipoedeem niet is aan... Read More →

Internet

Hoe krijg ik na bestelling akkoord op het contract?

August 26, 2016 · Comments Off 

Een lezer vroeg me: Hoe laat ik een klant na een online bestelling het beste akkoord gaan met een contract? We werken nu met documenten die ze moeten uitprinten, ondertekenen en retourneren maar dat is nogal bewerkelijk. Het plaatsen van een bestelling is juridisch gezien hetzelfde als een akkoord op een contract. Een ondertekening is... Lees verder Read More →

online adverteren www.m4n.nl

Algemeen juridisch

Kosten liposuctiebehandelingen tegen lipoedeem aftrekbaar

Een vrouw heeft lipoedeem en ondergaat op advies van een dermatoloog verschillende liposuctiebehandelingen. De kosten daarvan worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en zijn daarom als aftrekposten opgevoerd bij de belastingaangifte. De inspecteur weigert de aftrek, omdat lipoedeem niet is aan...

[Continue reading: Kosten liposuctiebehandelingen tegen lipoedeem aftrekbaar]

Betekenis erfdienstbaarheid blijkt uit kennelijke bedoeling

De Rechtbank Zeeland West-Brabant heeft geoordeeld dat een erfdienstbaarheid, die de vestiging van horeca-gelegenheden op het lijdend erf verbood, uitgelegd moet worden aan de hand van de kennelijke bedoeling van de erfdienstbaarheid.

[Continue reading: Betekenis erfdienstbaarheid blijkt uit kennelijke bedoeling]

Arbeidsverleden bij failliete werkgever telt mee bij transitievergoeding

De WWZ heeft een belemmerende werking voor doorstarts na faillissement. Voor doorstartende werkgevers kan het (te) duur zijn om werknemers met een lang dienstverband een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Ook in deze uitspraak zien wij dat het arbeidsverleden van een werknemer bij zijn failliete...

[Continue reading: Arbeidsverleden bij failliete werkgever telt mee bij transitievergoeding]
Read More Posts From Algemeen juridisch »

Sociale zekerheid

ECLI:NL:PHR:2015:546

A-G IJzerman heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 14/05236...


ECLI:NL:RBNNE:2015:2193

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 1 mei 2015 bevolen dat het onderzoek...


ECLI:NL:CBB:2015:125

Tabakswet. Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere...


ECLI:NL:PHR:2015:548

Premieheffing van Nederlandse Rijnvarende die in Luxemburg en later...


ECLI:NL:TAHVD:2015:113


Read More Posts From Sociale zekerheid »

Bijstand

ECLI:NL:RVS:2015:1399

Bij besluit van 25 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Hooglanderveen...


ECLI:NL:RVS:2015:1403

Bij besluit van 27 november 2013 heeft de stadsdeelraad het bestemmingsplan...


ECLI:NL:RVS:2015:1400

Bij besluit van 31 oktober 2013, kenmerk 131031/7, heeft de raad het...


ECLI:NL:RVS:2015:1405

Bij besluit van 7 juli 2013 heeft de staatssecretaris het tracébesluit...


ECLI:NL:RBDHA:2015:5177

[WBV 2014/36; wijze toetsing] Samenvatting: De rechtbank ziet zich,...


Read More Posts From Bijstand »